10000 treff for Kristin Thorsrud Teien, Vegard Gundersen, Zander Venter, David N. Barton, Helene Figari og Lajla Tunaal White ��� Norsk institutt for naturforskning (NINA)