10000 treff for Kristian Krystad, Ungt initiativ

660.000 nordmenn står utenfor arbeidslivet, samtidig som vi mangler 70.000 arbeidstakere. Hvis «arbeidslinja» skal ha noe for seg, må vi ha en enklere overgang fra velferdsytelser til arbeid, skriver innleggsforfatteren.