10000 treff for Kjell Werner

Stå opp for arbeidslinja

Kristelig og folkeparti

Strømhjelp til selvhjelp