10000 treff for Kauser Vakili, internasjonalt ansvarlig i AUF i Nordland