10000 treff for Kathe Lundahl, PP-r��dgiver og hovedtillitsvalgt for Samfunnsviterne i Osloskolen