1266 treff for "Karin L. Fladberg"

Det er et felles ansvar at situasjonen for sårbare barn og familier ikke forverres som følge av koronaepidemien, mener partiene på Stortinget.

Istedenfor at skolen utvikles nedenfra får lærere tredd «pakkeløsninger» nedover hodet, mener Utdanningsforbundet. Nå ber opposisjonen om at kunnskapsministeren endrer den såkalte Dekomp-ordningen.

Henvendelsene til Landsforeningen 1001 dager – mental helse under graviditet og etter fødsel, har eksplodert som en følge av koronaepidemien.

Nasjonal forskningsetisk komite bruker nå nesten all sin tid på å behandle saker der foreldre med barn i skolen er bekymret for om barna deres utsettes for uetisk skoleforskning

Tusenvis av barn tilbringer nå skoledagene hjemme med foreldre som også jobber hjemmefra.

– I prosjektene blandes ikke forskning og kommersielle interesser. Vi bruker vår faglige kompetanse til beste for samfunnet, sier rektor Kathrine Skretting ved Høgskolen i Innlandet (HINN).

De siste to årene har regjeringen spyttet inn over 550 millioner kroner i statlig støtte til lokal skoleutvikling. Hverken direktorat eller departement vet hvem som har stukket av med den største biten av kaka.

– Når alle beslutningene har vært tatt lokalt i hver enkelt kommune, har det oppstått stor usikkerhet blant foreldrene, sier Einar Olav Larsen, leder i Foreldreutvalget for barnehager (FUB).

Kartlegging og evaluering liknende sure- og smilefjeskartleggingen Dagsavisen har omtalt, er umoderne, mener HR-direktør.

Nasjonal forskningsetisk komite bruker nå nesten all sin tid på å behandle saker der foreldre med barn i skolen er bekymret for om barna deres utsettes for uetisk skoleforskning