19 treff for "Jostein Eiane"

Vi må ha to tanker i hodet samtidig, skriver Jostein Henriksen.

Sønnen min har sett på Nyhetene.

Den siste lengre, frie strykstrekningen i Glomma skal bygges ut.

Programmer som DuÅ og PALS blir evighetsmaskiner og programutviklerne gis enerett på god opplæring.

Holmlia, ja, der alle utlendingene bor — og de få nordmennene som er igjen, er rasister eller på vei til å bli det. Eller? La meg gi deg noen tall, skriver Jostein Sand Nilsen.

Det er mindre deprimerende å være ungdom i Søndre Nordstrand enn i Nordstrand. Og når var egentlig Norge etnisk homogent sist?

DEBATT: Stavanger kommune har sett i gang kartlegging av kyrkjene i kommunen. Det er positivt å få ei samla oversikt, men ikkje bra om kommunen lar det gå to år utan å ta fatt i dei store oppgåvene som ikkje er ein del av restaureringa av domkyrkja, skriver Jostein Eiane.