29 treff for "John Bilek"

- 2021 blir uansett et merkeår.

Fordi han demonstrerte og krevde positive endringer for landet sitt må han nå lære seg å leve i mørket.

Er det på tide å ta et grunnleggende oppgjør med vår virkelighetsoppfatning om arbeid og fordeling, og hva som skaper verdier?

Byen bygges om. Kostnadene deles likt mellom staten og en gruppe bilister.

Hvor blir det av det personlige ansvaret; å holde det man lover?

Vi bør holde oss for gode til å ta imot gaver fra folk som nekter å delta i fellesskapet.

Biogass er kortreist, fornybart og et av de beste konseptene for sirkulær økonomi. Men klimagassreduksjoner opp mot 200 % stopper i bomringen!