284 treff for "Jan Ivar R��ssberg"

Sosial nedstengning, bitende minusgrader og strålende sol sender folk ut på glattisen. Og ingen steder i Norge er folk like glade i å stå på skøyter som i hovedstaden.

Norge klarte etter en lang valgkamp å sikre oss en plass i Sikkerhetsrådet.

Bygget forteller historien om da Norge orienterte seg inn i en ny internasjonal sammenheng.

Men ett av regjeringens forslag stiller byrådslederen seg helhjertet bak.