63 treff for "Irene Halvorsen"

Det er to klare forskjeller på frigjøringsjubileet i 2020 sammenlignet med 25 år tidligere.

Når enda en dag, selv om den isolert sett er en liten del av livet, må leves på tre strake armlengders avstand, er det lov å kjenne seg trøtt.

Det er ironisk at det måtte en pandemi til for å kjenne på en barnehagehverdag der vi er nok ansatte på jobb, skriver Pia Halvorsen.

I dag er Equinor er så tungt inne i olje og gass at de utgjør en betydelig risiko for oss som eiere, og samtidig for små til å være «et ledende selskap i det grønne skiftet».

Private velferdstilbydere leverer ikke bedre pris og kvalitet. Hvorfor skal vi ha dem da?

Det er de private helseaktørene det legges til rette for. Ikke pasienten, skriver Tiril Rustan Halvorsen.

For hva vet egentlig hun som sendte meg denne meldinga, om meg?

Som student er man typisk i starten av det voksne livet og i en fase av livet der man ikke alltid har like mye penger å rutte med. Man hører fra foreldre, lærere og venner om fordelene og ulempene ved å ta opp studielån, boliglån og kredittkort. Og et spørsmål man kan stille er: Bør egentlig studenter kunne få kredittkort? Mye kan tale for at svaret kanskje bør være nei.