5170 treff for Ingeborg Huse Amundsen

Portrett

Oslo, november, 1924. Sufiordenens åndelige leder, Inayat Khan, forkynner i Universitetets gamle festsal. Den indiske klassiske musikerens sufiorden var blitt et internasjonalt fenomen, og nå skulle den introduseres i Norge.