51 treff for "Ina Lindahl Nyrud"

Utvidet taushetsplikt for Koronakommisjonen vil føre til at befolkningen nektes alminnelig åpenhet.

Regjeringens forslag til ny lov om Etterretningstjenesten ivaretar ikke journalisters vern om anonyme kilder godt nok.

EOS-utvalget skal kontrollere at etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene ikke «utilbørlig skader samfunnets interesser» - men hva betyr egentlig det?

Journalisters kildevern er en viktig menneskerettighet. Likevel har norsk lovgiver vært usedvanlig tilbakeholden med å sikre en god beskyttelse av konfidensialitet når politiet stadig får nye tvangsmidler.

Demonstrasjonene i USA er et opprør mot mer enn det tragiske drapet på Floyd, skriver Sondre Lindahl.

I bakgrunnen ligger en lang tradisjon i USA for å drepe statsledere, skriver Sondre Lindahl.

Forbundsleder i Norges Kvinne- og familieforbund mener det blir feil å gi kontantstøtten skylda for at minoritetsmødre velger å være hjemme med barna fremfor å jobbe.

DEBATT: Utvidet taushetsplikt for Koronakommisjonen vil føre til at befolkningen nektes alminnelig åpenhet, skriver Ina Lindahl Nyrud.

Hva er egentlig Oslo som miljøhovedstad?

Godt over 70 prosent ønsker at skolefritidsordningen skal være gratis. I Oslo er de godt i gang. Se grafikk om bruken av SFO og AKS i din kommune.