249 treff for "Heidi Wittrup Djup"

Uten å løfte blikket, skriver vi stilltiende under på en kollektiv pakt om at vi har gjort nok.

Jeg lurer på hvordan vi havnet her. Hvordan vi endte opp med å skille mellom barn og «barn». Og det i statlig regi.

Jeg stiller meg fullt og helt bak Frps beslutning. Et parti som ikke anser det som sin viktigste oppgave å ivareta sårbare barns mest grunnleggende rettigheter, bør nemlig ikke ha makt.

Ett av verdens beste land har fortsatt liv på samvittigheten.

Barna kan ikke vente mer. Det haster å hente dem.