59 treff for "Hans Skjong"

Hans Ingvald, 1.vara til bystyre Sp

Holmlia bør ha en scene som er hjemmebane for alt det som allerede finnes av yrende kulturliv her.

Regjeringen må vedta treffsikre tiltak og ordninger, tiltak og ordninger hele bransjen har stått sammen om fra første dag.

De styres av økonomenes ånd og vokabular, mens helsefagfolk er i mindretall i styrene.

Er det best for kommende generasjoner at vi følger Handlingsregelen så slavisk som i dag?

Det er et stadig sterkere press på normalarbeidsdagen.

Høsten 2017 ble Liedutvalget satt ned, og nå til høsten skal de levere sin hovedinnstilling. Der vil de presentere sine forslag til endringer i struktur, organisering og fagsammensetning i fremtidens videregående opplæring.