30 treff for "Hanna Mantila, spesialr��dgiver, Blakstad sykehus"

Barnevernsansatt og kommunestyrerepresentant Ine Haver ble hetset på Facebook etter innlegg om barnevern og politimakt

Det er på tide at vi følger etter flere og flere land og liberaliserer egen ruslovgivning.

Det handler om estetikk du må leve med og byrom som bidrar til det gode liv – eller ikke, skriver Hanna Geiran.

Økonomisk vekst henger tett sammen med miljøødeleggelse og økonomisk polarisering.

I Indre Østfold kommune får ikke ansatte som har vært i Sverige, lov til å gå på jobb før de har tatt en koronatest. Det betyr ekstravakter for barnevernspedagog Lena Buholt.

Byrådet leverer kun store, tomme ord, skriver Hanna Lein-Mathisen.