46 treff for "Guri Hjeltnes"

Bjørn Nistad avlegger meg en visitt 20. april, og tillegger meg meninger jeg ikke har.

En god diskusjon forutsetter at vi faktisk ønsker å forstå hverandre og ikke skaper falske motsetninger og kunstig polarisering, skriver Guri Melby og Jan Tore Sanner.

Denne endringen av rusfeltet har vært varslet lenge, men det er først etter at russtrategien ble vedtatt i bystyret, at den har gått inn i en større plan.

Vi trenger å gjøre SFO til et kvalitetstilbud som alle har råd til. Men det bør ikke være obligatorisk.

For oss som er opptatt av dyrevelferd var torsdag 17. januar en god dag.

Fri rettshjelp er avgjørende for at alle borgere skal ha samme rettssikkerhet uavhengig av økonomi. I dag er det mange som ikke har råd til å føre saker for retten, og Venstre jobber derfor for å utvide ordningen med fri rettshjelp.