20 treff for "Grete Herlofson"

1. januar 2021 åpner Sverige sitt fjerde senter for endometriose. I Norge har vi ingen.

«Han bruker statistikk som en beruset mann bruker lyktestolpen, mer til støtte enn til opplysning» sa forfatteren Andrew Lang. Det kan synes som at NRK gjør det samme i sin sak om likestilling.

Norge er blant de landene i verden med minst forskjeller når det kommer til folks inntekter. Samtidig ser vi at stadig flere barn vokser opp i familier med vedvarende lav inntekt. Vårt felles mål er at alle barn føler seg inkludert i fellesskapet. Kan den tradisjonelle matpakka være til hinder for dette?

Konfirmasjon, dåp, bryllup og feiring av landets nasjonaldag. Bunaden kan brukes til så mangt. De siste ukene har flere hundre kvinner derimot dratt på seg stakken for å protestere mot dårligere fødsels- og barseltilbud. Engasjementet er viktig og riktig.

I praksis blir noen elever ekskludert fra deltakelse på grunn av økonomi.

Før krisen inntreffer og strøm, vann eller internettilgang er borte, er det viktig være godt forberedt og tenke på hva en trenger å ha i huset. Vel så viktig er å tenke på om du har noen naboer som er hjelpetrengende.

Vinterferieukene står for døren. I klassene diskuteres ferieplaner. Forventningsfulle skoleelever gleder seg til fri og ferie. Men ikke alle gleder seg. Hverken til uka som kommer, eller dagene etterpå.

I fjor markerte vi at kvinner i 40 år har hatt rett til selvbestemt abort i Norge. I 40 år har kvinner i Norge selv fått kunne bestemme over sin egen kropp. Nå står retten på spill. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er blitt et politisk forhandlingskort.

Dersom sivilsamfunnet skal hente ut det store potensialet i frivilliges bidrag slik at vi kan løfte i flokk, kan det ikke være riktig at vi i 2018 er avhengig av basarer og loddsalg for å betale «forsikringspremien».

Det sier seg selv at vi ikke kan løse miljøkrisa med de samme midlene og målene som har skapt den.