10000 treff for Fr��ydis Eidheim, nasjonal leder for Bl�� Kors kompasset