154 treff for "Finn Jensen"

Skolepolitikk Moss

Jeg håper både han selv og hans kommunikasjonssjef, inntil det er dekning for det, slutter med å snakke om Oslo kommune som en foregangskommune på åpenhet.

Dagsavisen Ung

Det må være rom også for de meningene og standpunktene de fleste av oss tar avstand fra, skriver Arne Jensen i norsk redaktørforening.

Det er en trussel mot demokratiet at mange ser på mennesker som posisjonerer seg ytterst til høyre som uintelligente.

Hvordan kan vi snakke med barn om korona-pandemien?

Vår økonomiske politikk har bidratt til at det nå er høy vekst i norsk økonomi og at flere kommer i jobb. Da øker også skatteinntektene.