8 treff for "Ella Fyhn "

Ofte blir likestilling sett på som en kamp mellom kvinner og menn. Det er det ikke.

Tiltakene vi gjør i Norge handler om å beskytte alle mennesker, uansett om man lever innenfor eller utenfor Norges grenser.

Medietilsynet fikk tydelige innspill til nasjonal strategi for trygg digital oppvekst

Hvis regjeringen får det som den vil.

14-åringene Ella Fyhn, Ellisiv Aure og Ea Baklund høstet applaus fra folkehavet på Youngstorget i Oslo da de tok oppgjør med trakassering i skolen.

Niendeklassingene vrir seg i benkeradene, noen uttrykker avsky – «det der er altfor drøyt!».