12 treff for "Eli Sævareid"

I innlegget «Folkevalgte må ta kontroll» (05.11.18) skriver Bank og Amundsen i «For Velferdsstaten» om barnehager. Private og offentlige leverer et tilbud som foreldrene her i landet er svært fornøyd med. Aller mest fornøyd er foreldrene med tilbudet fra de private.

Besøksstans kan bli aktuelt igjen – enten under covid-19-pandemien eller senere.

Norge er beryktet i mange land i Europa for vår deportasjon av unge asylsøkere tilbake til Afghanistan.

Tiden for å nøye seg med en deltidsjobb er definitivt forbi.

Årsaken til at helsepersonell ikke bør stille et slikt spørsmål er at det strider mot hvordan pårørende bør involveres i beslutningsprosesser.

Det bør være en tankevekker for politikerne at sykehusansatte løper stadig fortere, men uten at produktiviteten øker fordi investeringene uteblir.

DEBATT: Hensikten med hele transaksjonen ser ut til være å styrke egenkapitalen i eierselskapet SFR HOLDING.

Debatten om en av de viktigste konfliktene i vår tid lider under mangel på kunnskap om fortida.

Når Høyre går så hardt ut for å forsvare velferdsprofitørenes rett til profitt på fellesfinansiert velferd, er det all grunn til å spørre hvilke interesser de faktisk representerer.

En oversikt over resultatregnskap gjort av Rogaland Revisjon, viser at private barnehager i Stavanger kommune tok ut samlet konsernbidrag og utbytte på rundt 21 millioner kroner i 2017.