10000 treff for Eli Ottesen, Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo