22 treff for "Einar Rebni"

Det er helt urimelig å tolke det dithen at fordi det er pleiere og leger rundt barnet så fyller ikke foreldrene kravene til å motta hjelpestønad, skriver barnelege Einar Bryne.

Kronikk side 6 tirsdagsavisen.

Hva ligger bak at noen har sluppet rever inn i de prestisjetunge husene?

Politikere, rektorer ved de «gamle» universiteter, ledere for høgskolene og lokale lobbygrupper kan alle klandres.