82 treff for "Egil Borse-Svensen"

2019 går mot mer opprør fra de gule vestene, folk mot "eliten". Vi finner dette i hele samfunnet, barnevernsdebatten, menneskerettsdebatten, inkassodebatten, arbeidslivet og debatten om nye norske. Her er domstolene og byråkratiet viktige hjelpere om de kan snu fra dagens feilaktige utvikling og heller strekke seg mot folket, ikke mot "eliten" som nå. Arbeiderbevegelsen kan bli en ny folkebevegelse med gule vester.

Domstolene henger etter på mange områder og nye internasjonale regler inntatt i lovverket er til dels ukjente. Formalismen er redusert og systemet blokkeres mer og mer for sivilpersoner som en juridisk klinkekule-lek.