15 treff for "Curt Rice"

Yngve Sletholm i Kopinor uttrykker i Dagsavisen 2. april frykt for svikt i salg av nye bøker og læremidler som følge av den digitale tilgangen til pliktavlevert materiale. Bøker som er i salg gjennom bokhandel utgjør anslagsvis langt under 1 % av det pliktavleverte materialet som nå blitt tilgjengelig.

Ved å ikke gjøre såkalt pliktavlevert offentlig materiale digitalt tilgjengelig, svekkes tilgangen forskere og studenter må ha til viktige kilder til forskning og dokumentasjon.

Norge har stort behov for et nasjonalt tegnspråkløft for å gi døve og hørselshemmede en bedre hverdag. Våre fagmiljøer venter på å kunne bidra enda mer!

Oslo Pride er landets største skeive festival og folkefest. Selvfølgelig deltar OsloMet i feiringen av vår kjerneverdi mangfold, for å markere at samhold og solidaritet mellom mennesker er en grunnleggende verdi i samfunnet.

– Uten bakkekontakt, svarer OsloMet-rektor Curt Rice.

Sjekk hvordan universitetene i Oslo skal unngå smitte. – Vi har gjort flere endringer.

I et brev til fakultetsstyrer, sentre og studentparlamentet ber Curt Rice om deres vurdering.

OsloMet fikk mye tyn da de byttet til nytt navn i fjor. I et høringssvar til den nye språkloven tar universitetsledelsen et kraftig oppgjør med både Språkrådet og statsråd Trine Skei Grande (V).

Politiet har brutt opp flere store fester i Oslo-parkene natt til onsdag. Festdeltakerne får beskjed om å rydde opp og komme seg hjem.

Nasjonalbibliotekets nye løsning for å gjøre pliktavlevert materiale fritt tilgjengelig for studenter og ansatte i høyere utdanning er omstridt.