6 treff for "Charlotte Tigerstedt, jurist"

«Ungdom helt ned til ungdomsskolealder vil måtte revurdere livsplanene sine. Drømmene til mange vil bli knust»

Svangerskap og fødsel er krevende arbeid, og det er kvinner som gjør denne jobben. For mor gir permisjonstiden mulighet for nødvendig restitusjon.

Tillitsvalgte ved OUS og Jordmorforbundet reagerer sterkt på nye sykehusplaner.