70 treff for "Cecilie Lyngby"

Vi må nå utfordre ideen om at sykehjemsbeboere og andre eldre ikke skal legges inn på sykehus for å få behandling.

En slask i et heldigitalt bystyremøte. Hvor politikerne endelig fikk vist fram hjemmekontoret.

Det vil vere feil ressursbruk å pålegge barnehagen å føreta ei kartlegging av barna før skulestart.