30 treff for "Cathrine Th. Paulsen"

Det er verken beroligende eller særlig støttende å høre «du er sterk» gang på gang som eneste forklaring.

Om en samtykkelov kan skape en varig holdningsendring, er det vanskelig å se noe gyldighet i mot-argumentene.

Norge trenger et samfunnsbarnevern, men har et markedsbarnevern.