10000 treff for Bj��rn Atle Lein Bj��rnbeth, administrerende direkt��r, Oslo universitetssykehus