327 treff for "Bente Odner"

For å holde stø retning mot målbildet nedtoner HSØ/OUS reguleringsproblemene på både Gaustad og Aker. Det er også blitt stillere de siste ukene fra dem om de påståtte økonomiske fordelene.

Dette må styret i Helse Sør-Øst vite før utbygging av OUS starter.

Brev til våre medborgere i Oslo, og spesielt til politikerne våre, om å stå på for best mulig sykehus og å få utredet Ullevåls muligheter

Oslo-politikere – si fra om dere ikke er enige i sykehusplanene.

Folk flest tror fagfolk med posisjoner lager planer til folkets beste.

Oslo-politikere – si fra om dere ikke er enige i sykehusplanene.

I vår gransking av underlaget for utbyggingsplanene for Oslo Universitetssykehus, finner vi flere feil.

Direktør ved OUS, Bjørn Erikstein, kommenterer ikke alle fremlagte fakta om sykehusplanene i Oslo.