10 treff for "Audun Farbrot"

Ny forskning skaper ikke verdi for samfunnet før den omsettes i en bedre praksis. Det kan skje i form av bedre beslutninger, bedre politikk, smartere måter å gjøre ting på, eller nye produkter og tjenester.

Å bytte bort Tryvannstårnet mot bygging av gondol er en fantastisk mulighet for Oslo. Hva sier du, Christian Ringnes, tar du utfordringen?

EØS-avtalen har bred støtte i det norske folk og på Stortinget.

Norsk etnologisk gransking er et kulturhistorisk arkiv som samler privatpersoners minner. Vi følger med på hvordan skikk og bruk utvikler seg i Norge. Tidligere har vi for eksempel dokumentert hvordan julenissen fikk innpass i hjemmene på 1920-tallet og hvordan luciafeiringen ble importert fra Sverige på 1960-tallet. Nå er turen kommet til hekser, vampyrer og gresskarhoder.

SV vil forsvare det kommunale sjølstyret mot diktat fra Brussel, i form av forslag til revidert tjenestedirektiv. Vi stiller oss på linje med KS i motstand mot det s.k. «Hjelmeng-utvalget»

Vi har et beboeropprør i mange av Oslos bydeler, skriver Audun Engh.

Dagsavisen skriver i lørdagens leder at «SV burde ha visst bedre» hva gjelder Norges intervensjon i Libya. Det er godt mulig, men da er vi i tilfelle ikke alene.

Kan vi tåle at våre barn og ungdommer ved 5 av 15 skoler i Søndre Nordstrand ikke har tilbud om helsesøster som laveste mulig terskel om forebyggende- og lovpålagte tjeneste?

Politiet kan ikke lenger si at ingen uskyldige blir rammet på Holmlia.

Mens kultur-Norge venter i spenning på hvilke oppgaver Kulturdepartementet vil foreslå å flytte fra stat til region i den kommende kulturmeldingen, har to fylker kommet ministeren i forkjøpet ved å peke på et område som er klart for opptrapping; det frie musikkfeltet.