2961 treff for "Arne Jensen, generalsekret��r i Norsk Redakt��rforening"

Jeg håper både han selv og hans kommunikasjonssjef, inntil det er dekning for det, slutter med å snakke om Oslo kommune som en foregangskommune på åpenhet.

Det må være rom også for de meningene og standpunktene de fleste av oss tar avstand fra, skriver Arne Jensen i norsk redaktørforening.