197 treff for "Anne Lindboe"

Selv om man ikke liker konklusjonen, blir det feil å kalle den en bløff.

«Samlet sett viser beregningene at det offentlige har spart rundt 2,3 milliarder hvert år ved å benytte private barnehager i stedet for kun kommunale.»

«Profittfri velferd er også god likestillingspolitikk», hevder Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV). Og går til angrep på de mange hundre bedriftene som norske kvinner har bygget opp i barnehagesektoren.

Skal vi få bedre barnehager i Norge, må Stortinget stille klare kvalitetskrav til barnehagene, ikke forby dem bare fordi de er aksjeselskaper.

Når Bente Seierstad, daglig leder i Trollsteinen barnehage, leser meg dithen at jeg ikke ønsker økonomisk tilsyn i barnehagesektoren, er det en misforståelse.

Bjarne Jensen og jeg blir neppe enige om hvilke fakta som er mest relevante i beskrivelsen av virkeligheten i barnehagesektoren.

Å sammenligne to private barnehager med gjennomsnittet av de kommunale barnehagene gir ikke et riktig bilde.