159 treff for "Ann Kristin Andreassen"

Det vil vere feil ressursbruk å pålegge barnehagen å føreta ei kartlegging av barna før skulestart.

Barn veit dette frå før, dei ser det kvar dag – og det er viktig at me snakkar om det.

Flere av matanmeldernes favoritter lar deg ta med mat hjem etter at Oslo ble stengt ned.

Mennesker med funksjonshemninger møter diskriming i samfunnet hver dag, skriver Kristin Helgeland.

Vel – ordningen er raus for de barna der begge foreldrene er i faste, fulle jobber, skriver Kristin Marie Veum.