14 treff for "Andrew P. Kroglund"

Vindkraft er et særdeles viktig bidrag inn i det grønne skiftet. Men til hvilken pris?

Vi trenger flere som Polly Higgins, skriver Andrew Kroglund.

Spør ikke hva du kan gjøre for klimaendringene, men hva klimaendringene kan gjøre for deg.

Teste sekstimersdagen? Hvorfor ikke ta den helt ut og forsøke borgerlønn?

Det har skjedd noe under de borgerlige regjeringene. Solidariteten forvitrer.

Økt militær kapasitet skaper paradoksalt nok en økt følelse av usikkerhet.

Turismen har mange ansikt.

I løpet av ca. 25 år vil syntetisk kjøtt være tilgjengelig, og billig.