64 treff for "Andr�� M��kkelgjerd"

Om noen var usikre på hva Trump «egentlig» sto for i 2016, kan det ikke være den minste tvil om hva han står for nå.

De langvarige humanitære krisene forsvinner ikke av pandemien. Dessverre vil mange forverres av den.

Kjære politikarar; la elevane sjølve få velje kva fag dei skal ta eksamen i, inkluder alle faga, og vis at alle er viktige.

– Jeg er ganske ur. Uravdeling. Jeg lager ofte melodien med bare stemmen. Jeg har lydisolert et rom hjemme, så ingen hører en kjeft.

På lang sikt er klima den største trusselen mot verdens matforsyning, sier ekspert. Mest utsatt er afrikanske småbønder og mennesker på flukt.

Høyre har nye skattegrep på blokka.