12 treff for "Amela Koluder"

Siste eiendomsoverdragelser fra Fredrikstad, Råde og Hvaler.

«Flink pike» syndrom er ødeleggende for kreativitet og nytenking, mens «rebellen» skaper kaos og usikkerhet. Hvem skal skape fremtidens velferdssamfunn?

Norge står alltid tettere sammen rundt 22.juli. Kan vi gjøre det enda oftere?

Kreativitet og struktur klarer seg ikke uten hverandre. Kreativitet uten strukturen er kaos og struktur uten kreativitet er livløs. Mellom struktur og kreativitet oppstår det naturlig spenningen, en slags søt musikk som driver innovasjon.

Jeg er blitt slik jeg er i dag på grunn av Nordmenn som tok meg imot da jeg og min familie trengte det mest. Derfor elsker jeg dette landet. Derfor er jeg en stolt norsk-bosnier, i dag.

Håndverk må til for å skape kunsten og kunst må til for å skape håndverket. Når musiker lager en ny sang er det kunst. Å fremføre sangen er håndverk. Å skape en unik historiefortelling som beveger er kunst. Å skrive den er håndverk som krever innsats og dyktighet.

Omsetning av eiendommer i Sarpsborg kommune.

Sju av åtte representanter for Arbeiderpartiet er kvinner i det nye kommunestyret i Randaberg. Salatbonde Helge Todnem (KrF) er tilbake i kommunestyret.