15 treff for "Alexandra Therese Solaas"

I Norge mangler det rundt 30.000 blodgivere. Likevel blir døve og hørselshemmede nektet å gi blod – og den diskriminerende praksisen forsvares med meningsløse og udokumenterte påstander om tolkeprofesjonen.

Det er behov for økt kunnskap om veien til hjelp for spiseforstyrrelser!

Er det behov for mer koordinert forvaltning av kystsonen?

Overfiske, ødeleggelse av sjødyrenes leveområder, forurensning og klimaendringer påvirker det marine miljøet.

Nå skal vi i fellesskap berge en næring som er betydningsfull for landet vårt.

La lærernormen være en minstenorm, og ikke et argument for nedskjæringer.

Det som holdt på å knekke meg var et system som ikke lot meg være den læreren jeg visste jeg ville være, skriver Linn Therese Myhrvold.