8 treff for "Ada Nicolaisen Nyrud"

Vi er mange som har tenkt at det eneste alternativet er å holde barna våre hjemme. Det finnes likevel en annen utvei: En barnehagerevolusjon!

Utvidet taushetsplikt for Koronakommisjonen vil føre til at befolkningen nektes alminnelig åpenhet.

Regjeringens forslag til ny lov om Etterretningstjenesten ivaretar ikke journalisters vern om anonyme kilder godt nok.

EOS-utvalget skal kontrollere at etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenestene ikke «utilbørlig skader samfunnets interesser» - men hva betyr egentlig det?

Journalisters kildevern er en viktig menneskerettighet. Likevel har norsk lovgiver vært usedvanlig tilbakeholden med å sikre en god beskyttelse av konfidensialitet når politiet stadig får nye tvangsmidler.

«Snakk om det!» var et friskt pust i 2016 – 2018 er året vi gjør det!

Nå reiser tusenvis av foreldre seg til støtte for ansatte og i protest mot lav bemanning i barnehagene.