5 treff for "Avin Rostami"

Skal skolen klare å håndtere de psykososiale utfordringene elever står i, må de inkludere andre yrkesgrupper og fagpersoner.

For meg startet integreringen den dagen vår saksbehandler besøkte oss hjemme.

Når du snakker så negativt om flyktninger er det et personlig angrep på min identitet.

La aldri noen stoppe deg i å drømme om en bedre fremtid.