SAMSTEMTE: Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje (t.v.) og hans kollega i Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård, sier de begge er godt i gang med å oppfylle utfordringen fra Ap-nestleder Hadia Tajik.

Satser hardt på «deltid til heltid»

Ap-ordførerne i Moss, Sarpsborg og Fredrikstad har alle som ambisjon å få flere kommuneansatte over i faste, hele stillinger. – Vi er på god vei, men ikke i mål, sier de tre i et kor som må høres som musikk i Ap-nestleder Hadia Tajiks ører.

– Jeg har selv hatt kolleger som gikk over i deltid da de fikk barn, men som har slitt med å komme seg tilbake i full stilling når barna blir større. Det er en kjensgjerning at det ofte er kvinner som rammes av ufrivillig deltid, sier ordfører i Moss Hanne Tollerud.

Søndag gikk Ap-nestleder Hadia Tajik ut med en utfordring til alle partiets ordførere om å sikre at stillinger som utlyses i kommunene som hovedregel er heltidsstillinger.

– Kommunene må forplikte seg til en plan for å få flere over fra deltid til heltid, sier Tajik til VG.

– Lavere sykefravær

I tre av Østfold-byene er det Arbeiderpartiet som sitter ved makta, og de tar utfordringen fra nestlederen sin på strak arm.

– Vi er i full gang allerede, fastslår Fredrikstad-ordfører Jon-Ivar Nygård.

– Dette har vi jobbet med i mange år, og ser at vi er på rett vei. Vi er ikke i mål, men det jobbes svært målrettet, supplerer Sarpsborg-kollega Sindre Martinsen-Evje.

Han mener det er mange gode grunner til at faste, hele stillinger bær være førende.

– Det er viktig for at en skal kunne rekruttere rett kompetanse til kommunen, og det gir stabilitet og bedre velferd til innbyggerne våre. Det skaper også et godt arbeidsmiljø, reduserer sykefravær, og gjør det lettere å få lån i banken, eksemplifiserer Martinsen-Evje.

Regjeringen avfeier

Samtidig som Tajik kom med ordfører-utfordringen sendte hun av gårde et kraftig stikk til regjeringen for deres innsats for å få flere over fra deltid til heltid.

– Det er mange tomme ord fra regjeringen her. Våre forslag som skulle bekjempe deltidsukulturen er blitt nedstemt av regjeringspartiene i Stortinget, og vi har ventet forgjeves i fire år på at regjeringen skulle sette i gang, sier Tajik til VG.

Men fra regjeringshold avvises anklagene fra Ap-nestlederen.

– Kritikken fra Ap faller på stengrunn. Jeg kan dokumentere med tall og fakta at utviklingen er positiv. Statistikken viser at flere kvinner enn noen gang tidligere jobber heltid. Særlig gjelder det yngre kvinner. Om lag 49.000 flere kvinner jobber nå heltid, sammenlignet med da vi overtok, skriver arbeidsminister Anniken Hauglie i en epost til VG.

– Ikke tvang

Mosseordfører Hanne Tollerud påpeker at det er den ufrivillige deltiden man må komme til livs.

– Vi må ikke glemme at mange også ønsker å jobbe deltid, og det skal ikke være noen tvang. Men det er viktig at man tar tak i den deltidskulturen som eksisterer i noen sektorer, og i stedet skaper en heltidskultur, sier Tollerud.

Hun mener det har skjedd mye positivt de siste årene, og at det er en tverrpolitisk enighet lokalt om at dette er en viktig utfordring å sette søkelys på.

– Her i Moss har alle partiene i bystyret dette på agendaen, og det er også et ønske fra administrasjonens side. Det har nok blitt færre med lave stillingsprosenter som ønsker å jobbe mer, men uten at jeg har noen konkrete tall på det virker det som at det fortsatt er en utfordring innenfor helse.