IVRIG: Med E6 i bakgrunnen, den viktigste transportåren for næringslivet i Østfold, ser 29 år gamle Yusuf Nebi Bastas fram til å ta fatt på oppgaven med å tiltrekke seg flere bedrifter og arbeidsplasser til fylket.

Yusuf (29) er ny prosjektleder for Mulighetsriket Østfold

Den nye lederen for prestisjeprosjektet som skal skaffe flere arbeidsplasser til fylket har flere ganger fått beskjed om å roe ned, men er altfor glad i å jobbe.

– Når det «brenner på dass» er det bare å ringe, og hvis jeg må jobbe en ekstra kveld gjør jeg gjerne det. Mulighetsriket er så spennende og viktig, at jeg får den energien automatisk, sier Yusuf Nebi Bastas (29).

Seniorrådgiveren i NHO Østfold har nå tatt på seg ledertrøya i Mulighetsriket Østfold, et prosjekt i regi av Østfold fylkeskommune bestående av 21 partnere fra det offentlige og private i fylket – kommuner, bedrifter og arbeidslivsorganisasjoner. Hovedmålet er å tiltrekke seg flere bedrifter.

– Både NHO og Mulighetsriket jobber for mye av det samme, kort fortalt at Østfold trenger flere arbeidsplasser. Da må vi vise fram alt det gode som gjøres, slik at både bedrifter utenfra har lyst til å flytte hit – og ikke minst at gründere fra fylket og andre steder som har lyst til å prøve seg, gjør det her, sier Bastas.

Les også: Vil gi de unge trua på Østfold

Bred erfaring

Han mener selv han er et godt eksempel på at man ikke må inn til Oslo for å lykkes, og at det fint går an å snu på flisa.

– Jeg vokste opp i hovedstaden, hadde en god og fast jobb der, men så mulighetene i Østfold. Nå har jeg bosatt meg her, og blitt østfolding.

Før han flyttet sørover jobbet han blant annet med fornybar energi politikk i Norge og EU for Statnett. Til NHO kom han fra en jobb ved regjeringens krisestøtteenhet.

– Det gikk på strategisk krisehåndteringsstøtte opp mot Statsministerens kontor, utenriks- og justisministeren blant annet – alt fra terrorangrep i Europa til cyberangrep i både inn- og utlandet og naturkatastrofer. En ganske annerledes jobb, men det er mye god kompetanseoverføringsverdi.

– Det er mer spennende å jobbe med næringsutvikling enn død og elendighet hele tida, selv om det å jobbe med nasjonal sikkerhet selvfølgelig også var veldig givende.

Arbeidsjern

Å ha rukket alt dette i en alder av 29 år takker han både den norske samfunnsmodellen og medfødt stor arbeidslyst for.

– Det er veldig godt å se at hvis man gjør en god jobb og ønsker å satse på noe i dette landet, så er mulighetene der uavhengig av kulturell bakgrunn, hvor du bor eller hva det måtte være.

– Jeg har fått beskjed fra diverse mennesker om at jeg kanskje bør roe ned litt i ny og ne. Det har de sikkert helt rett i, men det er gøy å være på farta.

For det er ikke sånn at Bastas forlater jobben ved NHO Østfolds kontor på Inspiria i Sarpsborg selv om han nå har påtatt seg en ny, stor oppgave.

– Så må jeg få poengtere at vi har en prosjektkoordinator som jobber med Mulighetsriket på full tid, og at vi har fått inn en medarbeider på videofronten. De to har jeg full tillit til og vet at er utrolig dyktige. Det er de som er de viktigste i prosjektet, og jeg håper jeg sammen med dem kan bidra til å gjøre dette prosjektet enda bedre, fortsetter 29-åringen.

Les også: Investor om Østfolds framtid: – Har bedrifter i verdensklasse

– Framoverlent næringsliv

Han er ikke i tvil når han blir bedt om å trekke fram det beste med Østfold sett i lys av sin nye rolle.

– Det er utrolig mange dyktige og spennende bedrifter her – både de som kjemper internasjonalt og lykkes, gründere og andre etablerte bedrifter. Da vi hadde med næringsministeren på bedriftsbesøk rundt om i fylket for en måned siden sa han det samme. Det er betryggende å se hvor framoverlent og ikke minst tilpasningsdyktig næringslivet i Østfold er.

NHOs regiondirektør i Østfold, Roald Gulbrandsen, var aldri i tvil om at det var riktig å la Bastas ta på seg prosjektlederrollen.

– Da vi så at fylkeskommunen trengte hjelp for å komme videre med prosjektet, følte vi at det var vår tur til å bidra. Vi har veldig tro på dette, og ser på det som et viktig samarbeid for næringsutvikling i Østfold.

– Det er ikke snakk om å gå inn med noen stillingsprosent, og sånn sett er det helt uproblematisk for den jobben han skal gjøre i NHO.

Og 29-åringens sjef i det daglige er full av lovord om «duracellkaninen».

– Yusuf representerer stort pågangsmot og en enorm arbeidskapasitet. Han har en vilje og evne til å sette seg raskt inn i viktige saker for Østfold til tross for kort tid i fylket, fastslår Gulbrandsen.