Stadig flere barnehager tilbyr lek og aktivitet i vannet som følge av regjeringens satsing på svømmeopplæring for barn mellom 4 og 6 år. Ved Nygårdshaugen barnehage i Sarpsborg har de eget basseng.

Vil ha tidligere svømmeopplæring - her har barnehagen eget basseng

Stadig flere barnehager tilbyr lek og aktivitet i basseng for at barna tidlig skal lære grunnleggende svømmeferdigheter. – Dette har også mange andre positive sider, sier barnehageleder i Sarpsborg.

 

– Det handler først og fremst om å bli trygg på å være i vannet. Samtidig får personalet vårt brukt sin erfaring med å knytte god kontakt med barna, så for oss er dette vinn-vinn. Vi jobber mye med små grupper, med språk, og at de voksne skal tilpasse tilbudet til det enkelte barnet. Når vi er i bassenget blir det veldig nært, og vi ser at dette gir oss mulighet til å gjøre det vi også har som mål ellers, sier daglig leder ved Nygårdshaugen barnehage, Ingrid Sørbrøden Talberg.

Den private barnehagen i Sarpsborg investerte for noen år tilbake i eget svømmebasseng, og har siden kunnet tilby vannaktivitet for barna.

– Målet er at de skal tørre å dykke og flyte ved hjelp av hjelpemidler eller å bli holdt – og så oppfordrer vi til lek. For noen er det mye akrobatikk, mens det for andre er mye dykking. Men nå når vi får badet såpass ofte ser vi utviklingen, forteller Talberg.

– Enorm betydning

Fra og med statsbudsjettet 2015 har regjeringen innført en tilskuddsordning for svømmeopplæring til barn mellom 4 og 6 år. Potten har blitt gradvis økt, og for 2018 deles det ut 66 millioner kroner til private og kommunale barnehager i Norge.

Fylkesmannen i Østfold har i år fått 3,6 millioner av disse midlene til fordeling her i fylket, og Nygårdshaugen barnehage har benyttet seg av muligheten de to siste årene.

– Tilskuddet har enorm betydning for oss. Vi kan bruke det til å sette inn fast vikar, slik at vi får vært i bassenget med to grupper av gangen.

Tilskuddet har en fast ramme på 1.800 kroner per barn, og ved Nygårdshaugen har de 37 unger i målgruppen som får glede av svømmepengene.

– Tidligere var det to barn som fikk badet litt, mens det nå er åtte som får badet i løpet av én dag. Barna får vært i vannet hver tredje uke mens det før kanskje var hver tiende uke, sier Talberg fornøyd.

Lek og mestring

Hun innrømmer at byggingen av svømmebassenget i sin tid nok også var med tanke på å øke rekrutteringen til barnehagen, men at det samtidig er sentralt for barnas læring.

– Det er viktig at befolkningen kan svømme – både med tanke på livredning og gleden ved å være i vann samt å få den positive opplevelsen av å beherske det våte element.

– Det handler også om motorisk utvikling og det å være i fri bevegelse. Det er god plass og ungene lærer å tilpasse seg hverandre, så det er mange sider vi får bakt inn i dette, utdyper barnehagelederen.

Og responsen fra både barn og foreldre er utelukkende positiv.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger på at «wow, skal de bade nå igjen?», og må ha et system på at badetøyet alltid er her. Foreldrene ser også når de går i svømmehallen selv at barna deres blir tryggere.

– Det er «se på meg, se på meg» hele tida, og det å kunne si at de klarer å dykke, svømme eller flyte. De eldste har en klar oppfatning av at de kan svømme, smiler Talberg.

Krevende logistikk

Tidligere har Nygårdshaugen også leid ut bassenget til andre barnehager for å utnytte kapasiteten best mulig, men hun forstår at det kan være krevende logistisk.

– Vi er heldige fordi vi har anlegget så nært, og har bemanningen vi kan sette inn for å øke bruken. For en barnehage som skal komme seg hit eller dra til en svømmehall er det mange flere ting som må fungere, og som pengene må brukes til.

– Jeg tenker det kan være flere som hiver seg på når de ser hvilke muligheter som finnes. Selv kontaktet jeg en barnehage i Hamar, som også hadde basseng, for å høre hvordan de gjør det for å utnytte det best mulig, sier Talberg.

Økende interesse

Rådgiver Heidi Martinsen ved barnehage- og opplæringsavdelingen hos Fylkesmannen i Østfold kan fortelle om en økende interesse fra barnehagene for å benytte seg av svømmetilskuddet. Så langt har de fått inn et titall søknader for 2018.

– Antall søknader har gått opp fra samme tid i fjor, og flere har vært i kontakt og meldt interesse. Vi behandler søknadene fortløpende, sier Martinsen.

I fjor søkte 30 barnehager i Østfold og fikk midler. For 2018 er det potensielt 2.000 unger i fylket som kan få verdifull vannaktivitet.

– Vi har fått en større pott, fordi regjeringen satser på svømming i barnehagene og ser det som et viktig tiltak for å oppleve glede, mestring og trygghet i vann. Det er ikke svømmeferdighetene som står i fokus, men det å komme tidlig i gang med opplæringen, sier Martinsen.

Inviterer til samarbeid

Norges Svømmeforbund er godt fornøyd med at det nå satses på svømmeopplæring fra tidlig alder, noe de har jobbet for lenge.

– Det er viktig, og vi tenker også at det er et lite klapp på skuldrene til svømmemiljøene for det arbeidet vi har gjort over mange år. Som med all annen læring er hyppighet sentralt – jo mer og oftere man repeterer ting, jo bedre blir utviklingen. Derfor syns vi det er bra at dette tilskuddet bidrar til mer bassengtid for barna, sier utviklingskonsulent i svømmeforbundet, Jan Kjensli.

Han forteller at den ideelle alderen for å begynne med svømmeopplæring er mellom 5 og 7 år, og at de statlige midlene kommer godt med i denne sammenhengen.

– En del foreldre er flinke til å ta med barna i vannet selv eller melder dem på svømmekurs, men samtidig er det en del som ikke gjør det. Det kan være flere grunner til det, både at man ikke har råd eller ikke kan svømme selv, og da er det flott at barna kan få et tilbud på dagtid slik at opplæringen når ut så bredt som mulig.

Kjensli håper likevel at barnehager blir flinkere til å alliere seg med lokale svømmemiljøer.

– Det vi vet fra tidligere års tildelinger er at rundt halvparten av barnehagene henter inn kompetanse fra svømmeklubbene. Mange barnehager har ikke selv kompetansen til å drive svømmeopplæring, og tør derfor kanskje ikke å tilby det. Den kompetansen har klubbene, og de kan også bistå med å skrive søknader. Så jeg tenker at et tettere samarbeid med de lokale klubbene kan bidra til at enda flere barn får et tilbud på dagtid.

 

FAKTA: Svømmeopplæring i barnehage

* Fra og med statsbudsjettet for 2015 har det blitt satt av en årlig tilskuddspost til svømmeopplæring i barnehagene for barn mellom 4 og 6 år.
* Hvert fylke får en andel av potten, som i 2018 er på 66 millioner kroner. Det er Fylkesmannen i hvert fylke som administrerer og tildeler midlene basert på søknader fra barnehagene.
* Tilskuddet har en fast ramme på 1.800 kroner per barn, og i år har Fylkesmannen i Østfold 3,6 millioner kroner til fordeling. Det vil si at opp mot 2.000 barn i Østfold kan få svømmeopplæring i 2018.
* Hovedhensikten er at barna skal få erfaring med – og bli tryggere på – å være i vannet, og øve på grunnleggende ferdigheter gjennom lek og aktiviteter.
* Ferdigheter kan være å flyte på rygg og mage, dukke under vann, hoppe ut i vannet osv. Disse ferdighetene vil barna øve videre på i skolen.
* Opplæringen skal skje i barnehagens åpningstid, og det er et viktig kriterium at gutter og jenter får et likeverdig tilbud.