Annonse
Fylkesordfører Ole Haabeth.

Vil ha Landbruksdirektoratet til Østfold

- Østfold er best egnet for ny lokalisering av Landbruksdirektoratet. Det mener fylkesordfører Ole Haabeth.

Annonse
Sarpsborg24

Haabeth stiller seg bak Mysen/Eidsbergs kandidatur og i en pressemelding presiserer fylkesordføreren.

- Beliggenheten, tilgangen på kompetanse, samt god økonomi taler sterkt til Mysen/Eidsbergs fordel, mener fylkesordfører Ole Haabeth.

Han har, på vegne av Østfold fylkeskommune, sendt et brev til landbruksminister Jon Georg Dale hvor det gis full støtte til Mysen/Eidsbergs kandidatur.

Også partnerskapet Næringsriket Østfold heier på kommunene i Indre Østfold kommer det fram i brevet.

Blant annet vises det til at Østfold er et av landets største jordbruksfylker. Den nye forestående storkommunen bestående av Askim , Eidsberg, Spydeberg og Hobøl vil bli en av landets ledende landbrukskommuner med om lag 500 kvadratkilometer med dyrket mark og skog.

I brevet argumenteres det også for at nærheten til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås til sammen gjør at man får landets fremste landbruksfaglige miljø.

- Vi forventer at Landbruks- og matdepartementet tar med våre innspill i vurderingen som blir gjort i det videre arbeidet, heter det videre i brevet.

Annonse