VIL FORBY: Siv Jacobsen (Ap) ønsker å forby denne typen forbikjøringer på motorvei, av hensyn til sikkerhet og trafikkflyt. Bildet er tatt på E6 ved Grålum fredag 9. mars.

Vil ha forbud mot forbikjøring for lastebiler på motorvei

– Et viktig tiltak av hensyn til både sikkerhet og trafikkflyt, sier stortingsrepresentant Siv Jacobsen (Ap).

– Vi ønsker å få til et prøveprosjekt på E6 i Østfold. Vi tar ikke stilling til hvor mye av strekningen dette skal gjelde for, men tenker det i alle fall bør innføres der det er fartsgrense på 110 kilometer i timen, sier Jacobsen.

Denne uka sendte hun et skriftlig spørsmål til samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om saken.

Trafikkøkning

Hun peker blant annet på at tunge kjøretøy som bruker lang tid på å kjøre forbi hverandre – gjerne i lavere hastighet enn veien er dimensjonert for – utgjør en trafikkrisiko.

– Det kan skape trafikkfarlige situasjoner dersom du må bråbremse for en lastebil som ligger i venstre fil i bare 80 kilometer i timen. Samtidig bidrar dette til lange køer, særlig i rushtiden.

– Hver eneste dag kjører rundt 3.000 lastebiler inn i Norge over grensa ved Svinesund, og dette tallet øker med fem prosent i året, poengterer Jacobsen.

Stortingsrepresentanten fra Østfold Ap trekker også fram at forbikjøringsforbud for tunge kjøretøy er noe andre europeiske land allerede har innført.

– Tyskland har praktisert dette i alle år, der man har fri fartsgrense på motorveiene. Belgia og Ungarn har kommet etter, og nå er det et prøveprosjekt i Danmark. Trailersjåførene nedover i Europa er vant til dette, og dermed vil det også bli enklere for dem å forholde seg til et norsk forbud, mener Jacobsen.

Skeptisk til totalforbud

Sjefen for utrykningspolitiet, Runar Karlsen, forteller at det allerede eksisterer et slikt forbud på begrensede strekninger på norske motorveier.

– Dette kan særlig være hensiktsmessig på strekninger hvor man over tid har sett at dette er et problem. Det er ingen ønskelig situasjon at noen skal bruke lang tid på å komme seg forbi – noe som kan skape trafikkfarlige situasjoner, irritasjon hos bilførere og høyere risiko andre steder fordi man skal kompensere for tapt tid, sier UP-sjefen.

Han er likevel skeptisk til å forby tunge kjøretøy å benytte venstre fil på generelt grunnlag.

– Et totalforbud høres dramatisk ut, men skilting som forbyr forbikjøringer på enkelte strekninger kan vi godt ha mer av enn i dag, sier Karlsen.

– Skal utredes

Samferdselsministeren har nå besvart Jacobsens spørsmål, og bekrefter at han er kjent med problemstillingen.

– Samferdselsdepartementet har derfor nylig bedt Vegdirektoratet om å utrede behovet for endringer i regelverket som er relevant med hensyn til hastighetsforskjeller mellom ulike kjøretøy. Et av tiltakene som Vegdirektoratet ser nærmere på, er et forbud mot tunge kjøretøy i venstre felt på motorveg, skriver Ketil Solvik-Olsen i sitt svar.

Dette tolker Siv Jacobsen som et positivt signal på at forslaget kan bli en realitet.

– Jeg er positivt overrasket over svaret fra samferdselsministeren. Behovet er åpenbart, og at de allerede er i ferd med å se på det er veldig bra. Vi i Østfold er mer enn klare for å være prøvekaniner, sier Jacobsen.