Viken sier «ja, takk» til Lunner, Jevnaker og Sør-Odal

Fylkesordfører i Østfold Ole Haabeth (Ap) og fellesnemnda for nye Viken fylkeskommune stiller seg enstemmig positive til å la de tre kommuene melde overgang fra Innlandet.

De tre kommunene som i dag ligger i henholdsvis Oppland og Hedmark har alle søkt om å få bli en del av Viken i stedet for Innlandet når fylkessammenslåingen trer i kraft 1. januar 2020.

– Når de har gjort sine vurderinger og kommet frem til at det er dette de ønsker, mener jeg vi skal ha stor respekt for den beslutningen. Dette argumenterte jeg også for i debatten om denne saken, sier Østfolds fylkesordfører Ole Habeth (Ap).

Resten av fellesnemnda i Viken var enig med ham i dette, og vedtok at de er åpne for at Jevnaker, Lunner og Sør-Odal innlemmes i deres nye fylke.

– Små kommuner

Haabeth tror ikke dette vil innebære store endringer for den forestående sammenslåingen av Østfold, Akershus og Buskerud.

– Dette er kommuner som er såpass små – med rundt 23.000 innbyggere til sammen – i forhold til den totale størrelsen på Viken, som favner over én million mennesker. Men jeg skjønner at dette oppleves vanskeligere for Hedmark og Oppland som har et lavere innbyggertall, og det er nok sånn sett et større tap for dem enn det er en gevinst for oss, sier fylkesordføreren.

Naturlig samarbeid

Han har også tidligere uttalt seg positivt til de tre kommunenes søknad, og det var ikke overraskende at fellesnemnda falt ned på dette vedtaket.

– De to Opplands-kommunene er begge med i regionale samarbeid med kommuner som tilhører Viken, og derfor er det nok naturlig for dem å søke seg til oss. Når det gjelder Sør-Odal er det kanskje litt mer uventet, i og med at de samarbeider tett med blant annet Kongsvinger. Samtidig er nok mange av innbyggerne deres rettet mot arbeidsmarkedet i Oslo-området, sier Haabeth.

Vedtaket fra fellesnemnda skal nå oversendes til kommunal- og moderniseringsdepartementet, før den endelige beslutningen tas i Stortinget.