Annonse
Satser på skole: Ingjerd Schou forteller at Høyre ønsker å skape et samspill mellom skole og yrkesfaglig utdanning.

– Vi skal ha mestere og mastere

Ingjerd Schou (H) forteller om en nytenkende skolepolitikk og om Østfolds kamp for å synes.

Annonse
Sarpsborg24

Inn mot stortingsvalget 11. september intervjuer Dagsavisen Østfold ni toppkandidater fra Østfold – fra partiene Rødt, SV, Ap, MDG, Sp, KrF, V, H og Frp.  Hva driver dem, hvilke kamper vil de kjempe for Østfold og hva visste du ikke om dem fra før?

Høyres øverste stortingskandidat i Østfold, Ingjerd Schou, er blant dem som har markert seg mest i hovedstaden. Hun har vært en av svært få Østfold-statsråder, sosialminister under Bondeviks andre regjeringsperiode, og er nå leder for Stortingets delegasjon til Europarådet. Og sannsynligvis er hun klar for en ny omgang på Stortinget når stemmene telles opp.

– En fallitterklæring

– Vi har vært særlig opptatt av at alle skal ha en mulighet, for det er forskjell på det man har med seg i ryggsekken, sier Schou.

– Kan du si litt om Høyres satsing på lærere?

– Østfold er et fylke hvor barn og unge ikke alltid tar høyskoleutdanning eller yrkesfag. For vi trenger ikke bare mastere, men også mestere, og vi kommer til å fortsette å satse på yrkesfagutdanningen. Muligheten til å kombinere skolefag med yrkesfag, at det skal bli lettere å bytte fra det ene til det andre, det vil vi satse på. Det er like viktig å bli mester som å bli master. Det å gi lærere påfyll i realfagene særlig, vil over tid gjøre at lærerne får mer kompetanse. Så vi må gi status til læreryrket, kanskje det viktigste yrket vi har i landet vårt. Det skal være attraktivt, godt avlønnet og en femårig utdannelse. Så kommer noen og diskuterer kravet om en firer for å komme inn på utdanningen. Det er helt greit for tannleger og leger, men så er det ikke så viktig for lærerne. Det er en fallitterklæring.

– Fraværsgrensa?

– Den er jo omdiskutert, men selv den beste pedagog klarer ikke å lære opp en elev som ikke er der. Vi beholder fraværsgrensa, for vi ser resultater.

Streng asylpolitikk

Siden Schou arbeider mye ute i Europa, ser hun også på asylpolitikken med internasjonale briller.

– Vi skal ha mer synlig politi. Satse mer på beredskap og på Forsvaret. Det skjer tragedier ute i Europa, og det er ikke alle land der ute som har 203 års historie med demokrati, og det gjør jo at vi får en flyktningkrise. Timingen nå er ikke å åpne dørene. Vi skal ha en streng og rettferdig asylpolitikk. Vi skal hjelpe dem som reelt sett trenger beskyttelse. Og utfordringen, med dem som får opphold, blir å hjelpe dem inn i det hvite arbeidslivet.

– Helt konkret?

– Så fort identitet og beskyttelsesbehov er avklart må de raskt ut av mottak. Vi må ha tidlig norskopplæring kombinert med arbeid. Men det må stilles krav: Mottar du tjenester fra det norske samfunnet, må du også bidra. For dem som bare ønsker seg en bedre tilværelse, er ikke Norge adressen, sier Schou.

Hun understreker også viktigheten av å arbeide internasjonalt med disse problemstillingene.

– Ukraina har for eksempel 20 års erfaring med demokrati, og det er ikke gjort i en håndvending å bygge en rettsstat. Med det samme noe rakner begynner folk å strømme over grensene. Så å arbeide med disse tingene ute i Europa, er også en del av arbeidet for å hindre at vi får en migreringsstrøm som i 2015, sier hun.

Redusere kommuner

Høyre jobber med å få flere statlige arbeidsplasser til Østfold, redusere antallet kommuner, og sørge for godt samspill mellom havn, vei og bane.

– Når det gjelder Østfold-saker, er vi opptatt av miljø og klima, og da er satsingen på jernbanen den aller viktigste. Nå er beslutningen tatt, bevilgningen er gjort og det er ikke slik at stortingsvedtak er veiledende. De gjelder. Lokale hensyn skal tas i utredning, men når beslutningen er tatt så gjennomfører vi, sier Schou.

– Til sist; hvorfor er Østfold så underrepresentert i viktige posisjoner på Stortinget?

– Det er ingen grunn til det. Vi har veldig mange gode kandidater til statsrådsposter i Østfold. Jeg legger ikke skjul på at Østfold burde vært mye mer representert i regjering. Østfold er så nær Oslo at vi ofte blir forbigått. Vi må være litt sterkere i stemmen, altså.

– Vil det bli sterkere stemmer i den nye stortingsperioden?

– Ja, jeg kommer i alle fall fortsatt til å være det, slutter hun.

FAKTA: Ingjerd Schou

* Gift med Petter Schou
* Har tre voksne barn, fire barnebarn og labradoren Selma Schou.
* Bor i Spydeberg, oppvokst i Skiptvet.
* Utdannet sykepleier/spesialsykepleier innen akuttmedisin.
* Gikk inn i politikken på 1980-tallet.

Les også: I dialog om hyperloop i Norge
Les også: Franskinspirert «sentrumsekstremist»
Les også: - Lover at jeg ikke skal gjemme meg bort i en krok
Les også: - Østfold er porten ut til Europa

Annonse