Annonse
ÅPENHET: Sølvi Bjerklund Olsen, Berit Holm Sælid og Vivi-Ann Gundrosen i Sarpsborg kommune ønsker å bryte ned tabuene rundt rus og psykisk helse. De setter søkelys på utfordringen i forbindele med verdensdagen for psykisk helse.

– Vi må tørre å snakke om det

I forbindelse med verdensdagen for psykisk helse løftes sammenhengen mellom alkoholmisbruk og psykiske problemer. – Å drikke alkohol hjelper ikke, men kan heller forsterke vonde følelser, sier Elise Nyborg Eriksen i Av-og-til.

Annonse
Sarpsborg24

– Alkohol er ganske alminnelig, og vi opplever et stadig større trykk på bruk av alkohol. Når en er i en sårbar periode kan det være vanskelig å stå imot hvis man ikke har tenkt igjennom det på forhånd, sier Bente Holm Sælid, helserådgiver i Sarpsborg kommune og Av-og-til-koordinator i kommunen.

Tirsdag ble verdensdagen for psykisk helse markert over store deler av landet, i år med det felles temaet «Noe å glede seg over». I Sarpsborg har man valgt å markere dagen over en hel uke, og løfter blant annet sammenhengen mellom alkohol og tunge stunder.

– Vi vet at når man inntar alkohol, så blir man mindre sosial og mer opptatt av seg selv og sitt eget tankesett. Hvis man har gått seg ned i en grøft, og heller ikke vil vise det for omverdenen, kan det være fort gjort å ty til alkoholen. Det gjør ting enda verre, påpeker Sælid.

Høyere i Østfold

Tidligere i år gjennomførte alkovett-organisasjonen Av-og-til en landsomfattende undersøkelse, hvor over ti prosent av de spurte østfoldingene svarte at de har drukket alkohol for å døyve vanskelige følelser. For Sarpsborg var tallet drøyt ni prosent, mens på landsbasis var andelen som svarte ja 7,7 prosent. Fungerende generalsekretær Elise Nyborg Eriksen er derfor glad for at utfordringen løftes i forbindelse med årets verdensdag for psykisk helse.

– Vi mener det er veldig viktig å fokusere på sammenhengen mellom alkoholmisbruk og psykisk helse, og det ser man også på tallene fra vår undersøkelse. Det er flott at Sarpsborg kommune ønsker å løfte dette temaet litt ekstra, og vi håper selvsagt dette kan bidra til at flere velger å oppsøke hjelp. Det er det som er målet vårt, sier Eriksen.

Setter søkelys

Foreløpig er det kun Sarpsborg av Østfold-kommunene som har et formalisert samarbeid med alkovett-organisasjonen, men generalsekretæren ser gjerne at flere blir med på laget.

– Vi ønsker absolutt å utvide kommunesamarbeidet vårt både i Østfold og i resten av landet. Vi har gode erfaringer med å samarbeide med Sarpsborg, og lager et tilpasset opplegg for alle kommuner som er interessert.

I Sarpsborg har man et sterkt søkelys på rusforebyggende arbeid hele året, men legger inn en ekstra innsats i disse dager. Tirsdag var det åpen dag ved Senter for rehabilitering og aktivitet, og kommunen skal også ha en rekke andre arrangementer i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse.

– Det å tydeliggjøre informasjon om hva vi gjør i kommunen, er kjempeviktig. At vi er her, at vi finnes. Dager som dette hjelper veldig, sier Vivi-Ann Gundrosen ved Senter for rehabilitering og aktivitet.

Arrangementene i Sarpsborg tar alle utgangspunkt i hovedtemaet «Noe å glede seg over», og er rettet mot både personer som sliter med rusproblemer, psykiske lidelser eller plager, nyankomne flyktninger eller pårørende til demenspasienter, for å nevne noen av målgruppene.

– Fjerne tabuer

– Dette er åpne arrangementer, og alle som vil kan komme, sier Gundrosen.

For Av-og-til-koordinatoren i Sarpsborg er det viktig å få fram at tabuene rundt rus og psykisk helse må legges vekk.

– Det er ikke alle som vet om hvilke tilbud som finnes ute i kommunene, så det å opplyse er viktig. Det kan også hende at noen har en venn eller et familiemedlem som de vet at strever, og hvor det kan være behov for hjelp. Det handler om å tørre å snakke om det og holde det varmt, da blir det lettere, sier Bente Holm Sælid.

Hun er samtidig opptatt av at terskelen for å oppsøke hjelp skal være lav.

– Det er aldri feil å ta kontakt. Samme hvem du oppsøker er det en holdning i kommunen om at du skal få hjelp til å finne den rette instansen.

Annonse