Annonse
Varteig Legesenter har flyttet fra Vartun i Varteig til Hafslundsøy.

Uproblematisk flytting av legekontor

KrF-politiker og varting, Annar Hasle, reagerte da legesenteret flyttet fra bygda til Hafslundsøy. Ordfører Sindre Martinsen-Evje ser ikke problemet.

Annonse
Sarpsborg24

Annar Hasle reagerte sterkt på at legekontoret i Varteig flyttet til Hafslundsøy og skrev en interpellasjon til bystyret.

Hasle mener bygdesamfunnet, skolen og barnehagen i Varteig bør ha et legekontor. Han reagerte også på at navnet Varteig Legesenter ble med til Hafslundsøy.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje mener flyttingen er uproblematisk.

- Helt siden Snøfonna Eiendom a/s kjøpte Vartun, har det vært forhandlinger mellom legene ved Varteig legesenter og ny eier om videre drift av legekontoret.  Legene har hatt dialog med kommunen under hele prosessen. I november 2016 ble kommunen orientert om at lokalene eieren tilbød legesenteret, ikke var tilfredsstillende for et moderne legekontor. Eieren var heller ikke villig til å gjøre nødvendige investeringer i legekontorets nåværende lokaler, da disse skulle gjøres om til leiligheter. Situasjonen var altså slik at det å fortsette drift i de eksisterende lokalene ikke var et aktuelt alternativ for fastlegene, skriver ordføreren i sitt svar til Annar Hasle.

- Legene ved Varteig legesenter har sett seg om etter nye lokaler i samme del av kommunen. De best egnede lokalene ble funnet i Nordbyveien 98 og100 på Hafslundsøy. Flyttingen vil være til fordel for noen av innbyggerne på fastlegenes lister, og en ulempe for andre. Svært få av innbyggerne på de to legenes lister har adresse Varteig.  Flytting av legekontoret ble drøftet i LSU februar 2017. Verken kommunens eller legenes representanter hadde innvendinger mot flytting fra Varteig til Hafslundsøy ut fra den situasjonen som forelå.  LSU så heller ingen grunn til at navnet på legekontoret måtte endres, da flere legekontor i Sarpsborg har beholdt navnet ved flytting internt i kommunen. I etterkant av drøftingene i LSU har kommunen godkjent flyttingen av Varteig legesenter, skriver Martinsen-Evje som også skriver at skoler og barnehager ikke kan forvente å ha legekontor i umiddelbar nærhet.

- Det kan ikke forventes at skoler og barnehager skal ha et legesenter i umiddelbar nærhet. Dette er ikke en del av vurderingen når lokalisering av fastleger skal godkjennes. Varteig skole og Varteig barnehage kan ikke særbehandles i så måte.

Hva navnet gjelder er han heller ikke der enig med Annar Hasle.

- Jeg ser ikke noe problem i at navnet Varteig legesenter brukes videre selv om legene holder til på Hafslundsøy. Hvis det blir aktuelt å etablere et legekontor i Varteig igjen, vil det neppe stoppe på at navnet «Varteig legesenter» er opptatt. Jeg er ikke enig i at vi i Sarpsborg får en opphopning av legehjemler i et område selv om vi får to nye legehjemler på Hafslundsøy. Vi ønsker en god geografisk fordeling, men det er også viktig at legene har lokaler som er gode nok for et moderne legesenter.

 

Annonse