Annonse
Tre menn er dømt i Sarpsborg tingrett for ran av to Oilers-spillere.

Trakasserte naboene - får syv måneder i fengsel

I april i fjor ropte han "Jævla utlendinger" og Jeg skal love deg at barna dine skal vokse opp uten en far" til naboene sine. Det var bare toppen av isfjellet.

Annonse
Sarpsborg24

64-åringen som nå er dømt til fengsel i syv måneder av Sarpsborg Tingrett har trakassert naboene i lengre tid. Skjellsord, dårlig skjult rasisme og annen plagsom adferd ble nylig lagt fram for retten.

Forholdet har skjedd i et boligfelt i Sarpsborg kommune.

- Det tilspissede forholdet mellom tiltalte og naboene bunner, slik retten ser det, i en gedigen kulturkonflikt. Både konfliktrådet og politiet har forsøkt mekling og forsoning, men uten å lykkes. Heller ikke i retten klarte tiltalte å ta inn over seg hvordan han blir oppfattet av andre, men ba i stedet selv om å få en unnskyldning fra de fornærmede, skriver retten.
I tiltalen var det flere forhold som blant annet ble beskrevet som fyllebråk. Tiltalte har opptrådt truende med hagesaks og kantklipper. Han har også truet med å drepe en av de som kom til naboen på besøk.

- Tiltaltes handlinger overfor naboene må betegnes som særs hensynsløse. Symptomatisk i så måte er hans plassering av kasettspiller utendørs med gammelpop på høy lydstyrke, slik at nabolaget forstyrres til de grader uten at tiltalte selv er ute i hagen og lytter til musikken.

- Alt i alt framstår tiltaltes fredsforstyrrelser så graverende at det er på sin plass med en sterkt følbar reaksjon, ikke minst av individualpreventive hensyn. At noen av uttalelsene og tekstene i plakatene på husveggen vendt mot naboene har et dårlig skjult rasistisk tilsnitt, trekker i skjerpende retning, heter det i dommen.

Mannen ble dømt til å betale statens saksomkostninger og beløpet er skjønnsmessig satt til 8.000 kroner. Fengselstraffen er satt til syv måneder hvorav tre er betinget med en prøvetid på tre år.

Mannen er også ilagt et kontaktforbud som innebærer at han forbys å ta kontakt personlig i form av muntlige eller skriftlige henvendelse med sikte på å påkalle deres oppmerksomhet.

Annonse